Hội Thảo "Mương Oxi hóa cải tiến và công nghệ thổi khí trong xử lý nước thải" Landustrie - Hà Lan & ProVietNam 2017

Hội Thảo "Mương Oxi hóa cải tiến và công nghệ thổi khí trong xử lý nước thải" Landustrie - Hà Lan & ProVietNam 2017

THIẾT BỊ SỤC KHÍ BỀ MẶT - LẮP ĐẶT CHO TH TRUE MILK

THIẾT BỊ SỤC KHÍ BỀ MẶT - LẮP ĐẶT CHO TH TRUE MILK

THIẾT BỊ SỤC KHÍ BỀ MẶT- SURFACE AERATOR / LANDUSTRIE - HÀ LAN
THIẾT BỊ KHUẤY HYPERCLASSIC MIXER / INVENT - ĐỨC

THIẾT BỊ KHUẤY HYPERCLASSIC MIXER / INVENT - ĐỨC

Hội Thảo ProVietNam & Landustrie - Hà Lan

Hội Thảo ProVietNam & Landustrie - Hà Lan

Mang đến ánh sáng và niềm hy vọng cho các công trình trọng điểm quốc gia.
Hội Thảo "Mương Oxi hóa cải tiến và công nghệ thổi khí trong xử lý nước thải" Landustrie - Hà Lan & ProVietNam 2017

Hội Thảo "Mương Oxi hóa cải tiến và công nghệ thổi khí trong xử lý nước thải" Landustrie - Hà Lan & ProVietNam 2017

Giới thiệu thiết bị sục khí bề mặt
Landy Brush Aerator / LANDUSTRIE - HÀ LAN

Landy Brush Aerator / LANDUSTRIE - HÀ LAN

Thiết bị sục khí dạng Chổi Quét / LANDUSTRIE - HÀ LAN
Thiết bị Khuấy HyperClassic Mixer

Thiết bị Khuấy HyperClassic Mixer

Ứng Dụng: Mục đích của máy khuấy nhằm tránh hiện tượng lắng bùn (Cặn) và đảm bảo môi trường khuấy trộn hoàn chỉnh trong bể phân hủy bùn kỵ khí.
HỘI THẢO "MƯƠNG OXI HÓA CẢI TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ THỔI KHÍ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI" LANDUSTRIE - HÀ LAN & PROVIETNAM 2017

HỘI THẢO "MƯƠNG OXI HÓA CẢI TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ THỔI KHÍ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI" LANDUSTRIE - HÀ LAN & PROVIETNAM 2017

kHÁCH MỜI DỰ "HỘI THẢO PROVIETNAM 2017"
THIẾT BỊ QUAN TRẮC ONLINE

THIẾT BỊ QUAN TRẮC ONLINE

Hệ Thống Thiết Bị Quan Trắc Online Sử Dụng Cho Trạm Quan Trắc Nước Thải và Nước Mặt
HỘI NGHỊ PRO VIET NAM - LANDUSTRIE - INVENT

HỘI NGHỊ PRO VIET NAM - LANDUSTRIE - INVENT

THAM QUAN, LÀM VIỆC TẠI LANDUSTRIE - HÀ LAN

THAM QUAN, LÀM VIỆC TẠI LANDUSTRIE - HÀ LAN

Đoàn Công ty Pro Việt Nam cùng khách hàng đến tham quan và làm việc tại Trụ sở chính của Landustrie - Hà Lan
CÔNG NGHỆ MƯƠNG OXI HÓA - PROVIETNAM

CÔNG NGHỆ MƯƠNG OXI HÓA - PROVIETNAM

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CFD - PRO VIET NAM

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CFD - PRO VIET NAM

Công ty Pro Việt Nam cung cấp giải pháp thiết kế ứng dụng công nghệ mô phỏng động lực học chất lưu (CFD)
THIẾT BỊ QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM

THIẾT BỊ QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM

CÁNH KHUẤY TẠO DÒNG CYBERFLOW / INVENT - ĐỨC

CÁNH KHUẤY TẠO DÒNG CYBERFLOW / INVENT - ĐỨC

BƠM TRỤC VÍT LANDY ARCHIMEDES / LANDUSTRIE - HÀ LAN

BƠM TRỤC VÍT LANDY ARCHIMEDES / LANDUSTRIE - HÀ LAN

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH PHÍA BẮC CỦA PRO VIỆT NAM - HÀ NỘI

VĂN PHÒNG CHI NHÁNH PHÍA BẮC CỦA PRO VIỆT NAM - HÀ NỘI

THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÍ THẢI

THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÍ THẢI

THIẾT BỊ SỤC KHÍ BỀ MẶT LANDY-7 / LANDUSTRI - HÀ LAN

THIẾT BỊ SỤC KHÍ BỀ MẶT LANDY-7 / LANDUSTRI - HÀ LAN

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI / LANDUSTRIE - HÀ LAN

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI / LANDUSTRIE - HÀ LAN

THIẾT BỊ CÁNH KHUẤY TẠO DÒNG LANDOX / LANDUSTRIE - HÀ LAN

THIẾT BỊ CÁNH KHUẤY TẠO DÒNG LANDOX / LANDUSTRIE - HÀ LAN